PROAB News

június 16. -

EUR 397,66

USD 371,92

Fontos a munkaviszony megfelelő megszüntetésére ügyelni

Az utóbbi időben egyre gyakoribb, hogy a munkavállalók könnyebben felmondanak a munkahelyükön, ami növeli a fluktuációt. Emellett érdemes figyelembe venni azokat a körülményeket is, amelyek jogellenes felmondást eredményezhetnek.

A munkaviszony megszüntethető a Munka Törvénykönyve (Mt.) 2012. évi I. törvény 64. § alapján közös megegyezéssel, felmondással vagy azonnali hatályú felmondással. Fontos megjegyezni, hogy a felmondást mindig írásba kell foglalni. A jognyilatkozatot írásbeliként kell kezelni, ha az elektronikus dokumentumban történik, amely alkalmas a jognyilatkozat tartalmának és az érintett személyazonosságának azonosítására.

Mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondhatja a munkaviszonyt. A munkáltató köteles indokolni a felmondást. Az indok a munkavállaló munkahelyi magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével kapcsolatos lehet.

Azonnali hatályú felmondást is alkalmazhat a munkáltató vagy a munkavállaló, ha a másik fél súlyosan megsérti a munkaviszonyból eredő fontos kötelezettségeit, vagy olyan magatartást tanúsít, ami a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Azonnali hatályú felmondást csak az ok felfedezésétől számított 15 napon belül, legfeljebb az ok bekövetkeztétől számított egy évig, bűncselekmény esetén pedig a büntethetőség elévüléséig lehet érvényesíteni.

Az indokolásnak világosnak, valóságosnak és ésszerűnek kell lennie, ha az indokolási kötelezettség fennáll. Például egy forgalom-visszaesésre alapított felmondás nem felel meg a jogi követelményeknek, mert a munkavállaló számára nem egyértelmű, hogy az munkavégzésének hiányossága vagy a munkáltató működési problémái miatt szükséges a munkaviszony megszüntetése.

A határozott időtartamú munkaviszony automatikusan megszűnik a határozott idő lejártával, vagy előbb is megszüntethető, ha a törvényi feltételek fennállnak. A munkavállaló határozott idejű munkaviszonyának felmondásához indoklás szükséges, és az indoknak a munkaviszony fenntartását lehetetlenné kell tennie vagy aránytalan sérelemmel kell járnia.

A munkaviszony megszüntetését közlés határozza meg, és a felmondás utólagos visszavonása csak a másik fél hozzájárulásával lehetséges.

Végezetül fontos megérteni, hogy a munkavállaló munkaviszonyát a jogellenes felmondás nem hagyja érvényben, és a jogi következmények közé tartozik a távolléti díj és esetleges kártérítési kötelezettség. A felmondást nem lehet egyoldalúan visszavonni.


Ez is érdekelhet

További hírek

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, akkor az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetsz konzultációra

Jelentkezem konzultációra