PROAB News

június 18. -

EUR 395,85

USD 369,26

Özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíjak összege

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében a hozzátartozói nyugellátások – özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj – számítása az elhunyt jogos szolgálati időjére és korábbi járulékköteles jövedelmére épül.

Ha az elhunyt hozzátartozó már öregségi nyugdíjban részesült, a hozzátartozói nyugellátást ennek alapján kell kiszámítani. Ugyanez érvényes, ha az elhunyt hozzátartozó korhatár előtti ellátásban vagy más típusú nyugdíjban részesült, mivel ezek az öregségi típusú ellátások, a jogos személy halálakor automatikusan öregségi nyugdíjnak tekintendők. Ezekben az esetekben a hozzátartozói nyugellátás igényét a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága bírálja el.

Ha az elhunyt jogos személy még nem volt nyugdíjas, aktív munkavállalóként hunyt el, vagy nem részesült semmilyen ellátásban, a hozzátartozói nyugellátás alapja az a teoretikus összeg lesz, amely az elhunyt hozzátartozót öregségi nyugdíjként illette volna meg a halála időpontjában.

Ezekben az esetekben a hozzátartozói nyugellátás iránti kérelmet az igénylő lakóhelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási/nyugdíjbiztosítási főosztálya bírálja el. Mivel az elhunyt jogos személy a halálakor nem minősül nyugdíjasnak, a havi átlagkeresetet az elhunyt jogos személy 1988. január 1-je és a halála között szerzett kereseti adataiból számítják ki.

Az ilyen kérelmek elbírálásakor külön vizsgálják, hogy az elhunyt jogos személy megszerezte-e az életkorához előírt szolgálati időt. Az előzőekben említett szolgálati idő és átlagkereset alapján kiszámítják annak az öregségi nyugdíjnak az elméleti összegét, amely a jogos személyt a halálakor megillette volna. Az özvegyi és szülői nyugdíj összegét a fentieken túl befolyásolja az özvegy, szülő vagy nagyszülő élethelyzete, valamint az, hogy részesül-e saját jogú nyugdíjban vagy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban.

Özvegyi nyugdíj mértéke

Az özvegyi nyugdíj összegét az ideiglenes özvegyi nyugdíj és a „állandó” özvegyi nyugdíj alapján határozzák meg. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj összege mindig a halála időpontjában megillető saját jogú nyugdíj 60%-a, függetlenül saját jogú ellátásban való részvételtől. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj után, jogosultság esetén, az „állandó” özvegyi nyugdíjat is megállapítják.

 Az „állandó” özvegyi nyugdíj mértéke:

– Ha az özvegy öregségi nyugdíjra jogosult korhatárt betöltötte, vagy megváltozott munkaképességű, de saját jogú nyugellátásban nem részesül, akkor az elhunyt jogos személy halálakor megillető saját jogú nyugdíj 60%-a.

– Ha az özvegy saját jogú nyugellátásban részesül – beleértve a korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, táncművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot, rehabilitációs és rokkantsági ellátást is –, akkor az elhunyt jogos személy halálakor megillető saját jogú nyugdíj 30%-a.

Az özvegyi nyugdíjnak nincs jogszabályban meghatározott minimális összege, és ha több jogosult van, az özvegyi nyugdíjat arányosan osztják meg. Ha a különélő vagy elvált házastárs ideiglenes özvegyi nyugdíja kisebb, mint a tartásdíj összege, akkor a különbözetet az özvegyi nyugdíjast vagy az együttélés alapján jogosultat kapja meg.

Árvaellátás mértéke

Az árvaellátás összege az elhunyt jogos személy halálakor megillető saját jogú nyugdíj 30%-a gyermekenként. Ha mindkét szülő meghalt, vagy az egyik szülő megváltozott munkaképességű (legfeljebb 50%), akkor az árvaellátás kétszeres összegben jár, vagyis az özvegyi nyugdíj összege a saját jogú nyugdíj 60%-a. Ha mindkét szülő után jogosult árvaellátásra, akkor azt a magasabb összeget kapja meg.

Az árvaellátásnak van egy jogszabályban meghatározott minimális összege, ami 2023-ban havi 50 000 forint.

Szülői nyugdíj mértéke

A szülői nyugdíj összege azonos az özvegyi nyugdíj mértékével, ami azt jelenti, hogy amennyiben a szülő nem rendelkezik saját jogú nyugellátással, akkor a szülői nyugdíj összege az elhunyt jogos személy halálakor megillető saját jogú nyugdíj 60%-a. Ha a szülő saját jogú nyugellátásban részesül, akkor a szülői nyugdíj összege az elhunyt jogos személy halálakor megillető saját jogú nyugdíj 30%-a.

A szülői nyugdíjnak sincs jogszabályban meghatározott minimális összege, és ha több jogosult van, a szülői nyugdíjat arányosan osztják meg.


Ez is érdekelhet

További hírek

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, akkor az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetsz konzultációra

Jelentkezem konzultációra