PROAB News

július 17. -

EUR 390,90

USD 357,25

Várható változások a gépjárműadóban

Az országgyűlés hamarosan elfogadja a T/4243. számú törvényjavaslatot, amely a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) adómentességre vonatkozó rendelkezéseinek módosítását kezdeményezi. Kibővítik azok körét, akik mentesülnek a „súlyadó” néven ismert kötelezettség alól. Ezzel együtt módosul az adófizetési határidő is.

Mentes a gépjárműadó alól az adott évben az az egyesület és alapítvány, amely az azt megelőző évben nem volt társaságiadó fizetési kötelezettsége.

Ez a mentességi szabály jelenleg azonban nem alkalmazható, ha az egyesület, az alapítvány a gépjárműnek csak üzembentartója, valamint akkor sem, ha a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója köztestület (például önkormányzati tűzoltóság).

A javasolt módosítások értelmében a mentességet 2024. január 1-jétől két feltétel mellett kiterjesztik a hatóságokra, valamint a gépjárműveket üzemeltető egyesületekre, alapítványokra.

A mentességnek azonban két feltétele van:

  • a gépjármű tulajdonosának olyan költségvetési szervnek, egyéb szervezetnek, alapítványnak vagy köztestületnek kell lennie, amely az adott pénzügyi évet megelőző évben nem volt társaságiadó-köteles.
  • a jármű tulajdonosának a jelenlegi állapot szerint az előző évben nem volt társaságiadó kötelezettsége.

A rendelkezés jelenleg a belföldi gépjárművek adójának megfizetését félévente, két egyenlő részletben március 15-ig, valamint szeptember 15-ig írja elő. A jövő évtől viszont a belföldi gépjárművek adóját évente egyszer, április 15-ig kell megfizetni.

Ugyanakkor az Art. 199. §-a enyhítő rendelkezésekkel egészül ki, miszerint:

  • természetes személy (magánszemély) adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – a tárgyév június 30. napjáig benyújtott kérelmére az adóhatóság a tárgyévben előírt éves gépjárműadó-fizetési kötelezettségre öthavi részletfizetést engedélyez, a kérelem benyújtására előírt határidő jogvesztő;
  • nem természetes személy adózó kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb hathavi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

A főszabály az, hogy a „súlyadó” fizetésére az a személy köteles, aki az év első napján a hivatalos nyilvántartásban üzembentartóként vagy tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hivatalos nyilvántartásban egynél több tulajdonos vagy üzembentartó szerepel, az adóalany az a személy, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

Az év során újonnan nyilvántartásba vett vagy újra nyilvántartásba vett jármű adófizetője az a személy, aki a nyilvántartásba vétel hónapjának utolsó napján tulajdonosként van bejegyezve.

Az adófizetési kötelezettség a jármű nyilvántartásba vételének hónapját követő hónap első napján kezdődik. Ha az állandó rendszámtáblával rendelkező jármű nem egész évben adóköteles, akkor az adókötelezettség az éves adókötelezettség százalékos aránya alapján az adó esedékességének hónapjában keletkezik.


Ez is érdekelhet

További hírek

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, akkor az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetsz konzultációra

Jelentkezem konzultációra