PROAB News

május 29. -

EUR 384,95

USD 355,22

Kiterjesztett gyártói felelősség: EPR

Majdnem minden gazdasági szereplőt érint az új Kiterjesztett Gyártói Felelősség rendszer (EPR) Magyarországon, amelyet 2023. július 1-jétől vezettek be. Az új rendszer számos adminisztratív és pénzügyi kötelezettséget ír elő, elsősorban a magyar gyártók és forgalmazók számára. Az érintetteknek május 31-ig regisztrálniuk kellett és EPR szempontból felül kellett vizsgálniuk tevékenységüket.

Az EPR-rendszer célja, hogy Magyarország az EU előírásainak megfelelve a körforgásos gazdaságra térjen át, ami azt jelenti, hogy a termékek, alapanyagok és erőforrások minél hosszabb ideig megőrizzék értéküket és a keletkező hulladék legnagyobb része visszakerüljön az újrahasznosításba a gyártás során. A körforgásos gazdaságba bevont termékeket és hulladékokat általában „körkörös” vagy EPR-köteles termékeknek nevezik.

Július 1-jétől a körforgásos termékek gyártói, forgalmazói és felhasználói pénzügyileg felelősek a termékek hulladékká alakulását követő hulladékkezelésért. A gyártó nevében a koncessziós vállalat (MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.) fogja végrehajtani a hulladékkezelési feladatokat és ehhez kiterjesztett gyártói felelősségi díjat fog felszámítani. Az állam tehát átruházza a hulladékkezelési feladatokat a koncessziós vállalatra. Ennek megfelelően a környezetvédelmi termékdíj hulladékgazdálkodásra vonatkozó része megszűnik, ennek érdekében pedig a díjak kismértékben csökkenni fognak, hogy ne növekedjen jelentősen a vállalkozók terhe.

A gyakorlatban az EPR-hez nagyon hasonló adminisztratív és fizetési rendszert alakítottak ki, mint a környezetvédelmi termékdíj esetében. A kiterjesztett termelői felelősségi díjat a forgalomba hozott körforgásos termékek mennyisége alapján kell majd kifizetni. A pontos díj mértékét miniszteri rendeletben tették közzé.

Körforgásos termékek

A körforgásos termékek listáját a kiterjesztett termelői felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. kormányrendelet tartalmazza, és a következő fő árucsoportokra vonatkozik:

 • Csomagolások,
 • Egyszer használatos és más műanyag termékek,
 • Elektromos és elektronikus berendezések,
 • Elemek és akkumulátorok,
 • Gépjárművek,
 • Gumiabroncsok,
 • Irodai papír,
 • Reklámhordozó papír,
 • Sütőolajak és zsírok,
 • Textiltermékek,
 • Fából készült bútorok.

Az egyes főcsoportokon belül a konkrét termékeket a termékáramlási kormányrendeletek határozzák meg, vagy ahol ilyen nincs a magyar jogszabályokban, ott a vámtarifaszám alapján definiálták. A termékkör részben átfedést mutat a környezetvédelmi termékdíj hatálya alá tartozó termékekkel.

Az érintettek köre

Nagyjából minden olyan gazdasági szereplő, aki

 • Körforgásos terméket gyárt és belföldön értékesít,
 • Külföldről szerez be terméket és belföldön értékesít (így a külföldi webáruházak magyarországi értékesítései is ebbe a körbe tartoznak),
 • Saját célra használja fel, EPR-köteles lesz.

Továbbá minden olyan gazdasági szereplő is EPR-köteles lesz, aki

 • Becsomagolja a terméket és belföldre szállítja,
 • Külföldről behozott terméket eredeti csomagolásában értékesít belföldön,
 • Külföldről behozott terméket kicsomagol (kivéve bizonyos forgócsomagolások).

Kötelezettségek

 • Nyilvántartásba vételi kérelem (regisztráció) a mohu.hu-n
 • Bejelentkezés az Országos Hulladékgazdálkodási Hatósághoz az OKIR kapun keresztül (KÜJ-szám és meghatalmazás szükséges).

A július 01-én életbe lépett kötelezettségekre érdemes odafigyelni a következők alapján:

 • Naprakész nyilvántartás vezetése július 1-jétől,
 • Adatszolgáltatás (bevallás) negyedévente a negyedévet követő 20. napig az OKIR kapun keresztül,
 • EPR-díj fizetése a koncessziós vállalat által küldött vagy a partnerportálon közzétett számla alapján,
 • Számlazáradékolás.

A nyilvántartás vezetéséhez és a bevallás elkészítéséhez meg kell határozni az EPR-köteles termékek KF kódját (körforgásos kód), amelynek első számjegyeit már a bejelentkezéskor meg kell adni. A kódok az ismert CSK/KT-kódokhoz hasonlóan épülnek fel, és az EPR-rendelet 1. mellékletének 2. pontja alapján kell meghatározni.

Egyéb részletszabályok

Hasonlóan a környezetvédelmi termékdíjhoz, az EPR rendszerben is lesz lehetőség bizonyos esetekben a díj szerződéssel vagy nyilatkozattal történő átvállalására, valamint egyéni teljesítésre. Az áfaadóraktári és a termékdíjraktári forgalom esetén is mentességi jogcímhez kapcsolódhat, de jelenleg a forgócsomagolások nagy része még nem mentesül a kötelezettség alól. Ezen a területen várhatóan további jogszabályi változtatások lesznek.

A továbbiakban javasoljuk, hogy akit érint a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR), keressen fel egy EPR specialistát.


Ez is érdekelhet

További hírek

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, akkor az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetsz konzultációra

Jelentkezem konzultációra