PROAB News

július 16. -

EUR 391,40

USD 359,05

Az inkasszó szabályai

A pénzforgalmi szolgáltató az inkasszó kiadásakor elsősorban a végrehajtó által előterjesztett inkasszóban megjelölt bankszámlán levő összeget veszi figyelembe. Amennyiben ez az összeg nem elegendő az inkasszóban meghatározott összes követelés kielégítéséhez, a bank az inkasszót az érintett végrehajtó további beavatkozása nélkül kibővíti a saját kezelésű további fizetési számlákra.

A végrehajtási eljárás során az adós pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt pénzügyi eszközeinek leghatékonyabb és legkönnyebb kielégítési módja azoknak az átvétele. Ennek érdekében olyan adózók esetében, akik rendelkeznek bankszámlával, célszerű a végrehajtási eljárást hatósági átutalási megbízással, vagyis inkasszóval kezdeni.

A pénzügyi szervezetek meghatározott adózói körben a jogszabályok alapján adatot szolgáltatnak a megnyitott számlákról, azonban a NAV a többi adózó esetében elektronikus kérésben is kérhet információt. A bankok nagyrészt elektronikus válaszokban értesítik a NAV-ot az adós által náluk vezetett fizetési számlákról, bankbetétekről, széfszolgáltatásokról stb., valamint ezek egyenlegeiről.

Az inkasszó kiadásakor a pénzforgalmi szolgáltató elsődlegesen a végrehajtó által előterjesztett inkasszóban megjelölt bankszámlán található összeget veszi figyelembe. Ha ez az összeg nem elegendő az inkasszóban meghatározott összes követelés kielégítésére, a bank az inkasszót a végrehajtó további intézkedése nélkül kibővítheti a saját kezelésű további fizetési számlákra. A kiterjesztési sorrend a következő:

  • pénzforgalmi számlán található összeg
  • pénzforgalmi számlán betétszerződés alapján kezelt összeg
  • a törvényben meghatározott bankszámlaszerződés alapján kezelt összeg
  • a betétszerződés alapján elhelyezett összeg, amennyiben azt a hitelintézet a fizetési számlaszerződés előírásai szerint kezeli
  • a takarékbetét-szerződés alapján elhelyezett összeg, amennyiben azt a hitelintézet a fizetésiszámla-szerződés előírásai szerint kezeli.

Amennyiben a pénzintézet és a számlatulajdonos nem egyezik meg másképp, az adózónak az átutalási megbízást azon hitelkeretével is teljesítenie kell, amely a fent említett számlákhoz kapcsolódik. A pénzintézet az inkasszóban meghatározott összeg alapján megterheli az adós számláját, majd átutalja a kért összeget, illetve annak rendelkezésre álló részét a NAV letéti számlájára. Ha a számlán nincs elegendő fedezet a teljes összeg teljesítéséhez, a pénzintézet a fedezet biztosításáig – legfeljebb 35 napig – a megbízást függőben tartja. Ha ezen időszak alatt sem sikerül a teljesítés, a pénzintézet visszaküldi azt. Ha a pénzintézet a 35 napos függőben tartás után sem hajtotta végre vagy csak részben hajtotta végre az átutalást, az adós bankszámlájára vonatkozóan a megbízást újból benyújthatják.

A pénzügyi intézményeknél több számlatulajdonossal rendelkező számlákon található összeget bármelyik tulajdonossal szemben álló követelés esetén teljes egészében végrehajthatják. Az adós számlatulajdonost értesíti a végrehajtó a számla terheléséről. A nem adós számlatulajdonos jogosult pert indítani az igényperre vonatkozó szabályok alapján a végrehajtást elrendelő hatóság rendeletének megfelelően, a számláról levont összegek visszafizetése érdekében.

A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adóst megillető pénzösszeg teljes összegében végrehajtás alá vonható, kivéve a természetes személyt (magánszemélyt) megillető pénzösszegeket. Az az összeg, amely nem haladja meg a 60 ezer forintot, mentes a végrehajtástól. 2023 januárjától az 200 ezer forintot meghaladó összeg korlátozás nélkül végrehajtható. Az 60 ezer és 200 ezer forint közötti tartományban az összeg 50%-a végrehajtható.

Az említett mentességet és korlátozást a hatósági átutalási megbízás teljesítését végző pénzintézet felelőssége és feladata. Ezt a szabályrendszert a pénzintézetnek alkalmaznia kell minden olyan összegre, amelyet több szerződés alapján kezel, és amely az adósra vonatkozik.


Ez is érdekelhet

További hírek

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, akkor az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetsz konzultációra

Jelentkezem konzultációra