PROAB News

április 23. -

EUR 394,83

USD 370,49

KATA-sok nyugdíjjogosultságának megszerzésére vonatkozó rendelkezések

Főállású kisadózói jogviszony létesítésére 2013. január 1-jétől 2022. augusztus 31-éig volt lehetőség. Kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya lehetett: az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a kizárólag magányszemély taggal rendelkező BT, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező KKT, valamint 2018. január 1-jétől ügyvédi iroda is jogosult volt a kisadózó vállalkozások tételes adójának választására.

A kisadózók a főállású kisadózók tételes adójaként havi 50 ezer forintot fizettek, de 2014. január 1-jétől akár havi 75 ezer forintot is fizethettek, ami valamennyi társadalombiztosítási ellátásra, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 4. törvény szerinti ellátásra jogosít.

Ezen ellátások igénylésekor az ellátásokat a fent említett tételes adók megfizetése alapján a következő alapon számítják ki:

 havi 50 000 forint összegű tételes adó  havi 75 000 forint összegű tételes adó  
2013.01.01 – 2013.12.31.  81 300 Ft   –
2014.01.01 – 2016.12.31.  81 300 Ft  136 250 Ft
2017.01.01 – 2017.12.31.  90 000 Ft  150 000 Ft
2018.01.01 – 2019.06.30.  94 400 Ft  158 400 Ft
2019.07.01 – 2017.12.31.  98 100 Ft  164 000 Ft
2020.07.01 – 2021.12.31.  102 000 Ft  170 000 Ft
2022.01.01 – 2022.08.31.  108 000 Ft  179 000 Ft

A 2013. január 1. és 2021. december 31. között hatályos minimálbér összegekre tekintettel, ha egy kisadózó nem él a régi Kata-törvényben biztosított lehetőségekkel, és csak havi 50 000 Ft tételes adót fizet, akkor a nyugdíj összegének kiszámítása szempontjából azt lehet mondani, hogy a biztosítási időszak alatt ezen jogosultság alapján arányos szolgálati időt szerzett.

Ezzel szemben, ha élt a választási lehetőségével, és havi 75 000 forint tételes adót fizetett meg, a 2022. évet megelőzően mind a nyugdíjjogosultság, mind a nyugdíj mértéke szempontjából a teljes időtartam kerül szolgálati időként figyelembevételre. 2022-ben viszont a főállású kisadózó már a magasabb összegű tételes adó fizetése esetén is arányos szolgálati időt szerzett, mivel a magasabb összegű tételes adóhoz figyelembe vehető járulékalap is alacsonyabb volt a 2022. évi minimálbér összegénél.

A nem főállású kisadózó után havi 25 000 forint tételes adófizetési kötelezettség állt fenn, amely alapján a kisadózók nem voltak jogosultak társadalombiztosítási ellátásra.

2022. szeptember 1-jétől hatályba lépett a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (Kata tv.), mellyel egyidejűleg hatályát vesztették a régi Kata tv. szabályai.

A Kata-törvény jelentősen leszűkíti azon adóalanyok körét, akik a Kata-rendszer szerinti adózást választhatják.

Az új jogszabály szerint az “új” kata alanya kizárólag az Evectv. szerinti főfoglalkozású egyéni vállalkozó lehet, így a mellékállású vagy kiegészítő tevékenységű kata adóalanyiság és a 25 ezer forint tételes adó fizetésének lehetősége is megszűnt. Szintén nincs lehetőség az emelt összegű, 75 ezer forint tételes adó megfizetésére, így magasabb ellátási alap megszerzésére sem.

A Kata-törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók havi 50 000 Ft tételes adófizetésre kötelezettek, amely idő alatt biztosítottnak minősülnek és jogosultak valamennyi társadalombiztosítási ellátásra. Ezen ellátások számítási alapja havi 108.000 Ft. Az ő esetükben a havi alapjárulék jóval alacsonyabb, mint a havi minimálbér, így a társadalombiztosítási járadékuk megállapításánál mindenképpen a szolgálati időarányossági szabályt kell alkalmazni. A szolgálati idő és a biztosítási idő aránya megegyezik a mindenkori minimálbér és a nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset arányával.

Összefoglalva, 2013 és 2021 között azok a főállású kisadózók, akik az 50 000 Ft-os tételes adót választották, 2022. január 1-jétől a nyugdíjjogosultság megállapításánál – a tételes adó mértékétől függetlenül – csak a teljes biztosítási idő arányos részét veszik figyelembe szolgálati időnek, míg a nyugdíjjogosultság megállapításánál a teljes biztosítási időt veszik figyelembe szolgálati időnek.


Ez is érdekelhet

További hírek

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, akkor az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetsz konzultációra

Jelentkezem konzultációra