PROAB News

június 21. -

EUR 396,43

USD 369,91

Ezekre figyeljünk az egyszerűsített foglalkoztatásnál

A nyár az egyszerűsített foglalkoztatás egyik fő időszaka, így érdemes áttekinteni a legfontosabb szabályokat. Tekintsük át azokat az előírásokat, amelyekre érdemes odafigyelni!

Az Mt. 203. § meghatározza, hogy az általános munkajogi szabályok közül melyek nem érvényesek az egyszerűsített foglalkoztatás esetében. Például a munkaszerződéstől nem lehet visszalépni annak megkötése után, és nem alkalmazandók a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás feltételei, illetve a vétkes kötelezettségszegés szankciói sem. Az egyszerűsített foglalkoztatás során nem kötelező ajánlatot tenni munkabér módosítására a gyermekvállalási célú távollétet követően. A munkavállalókat nem szükséges tájékoztatni a teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatás, távmunkavégzés vagy határozatlan idejű munkaviszony lehetőségéről sem. A munkaviszony megszűnésekor nem szükséges értékelést adni a munkavállalónak, és a készenléti munkakör vagy a hosszabb munkaidő szabályai sem érvényesek. A munkaidő-beosztás időkorlátai és a vasárnapi munkavégzés szabályai sem érvényesek, és ugyanez vonatkozik a szabadság kiadására vonatkozó előírásokra is. Nem szükséges alkalmazni a betegszabadság, szülési szabadság vagy fizetés nélküli szabadság feltételeit sem. A határozott idejű munkaviszony meghosszabbításának szabályai sem vonatkoznak az egyszerűsített foglalkoztatásra, és a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések sem érvényesek. Végül, a munkaviszony megszűnésekor kiadandó igazolások szabályait sem kell figyelembe venni.

Létesítési korlátozások

Az egyszerűsített foglalkoztatás vagy alkalmi munka céljára irányuló munkaszerződés érvénytelen, ha a felek között már meglévő munkaviszony áll fenn az új szerződés megkötésekor. A felek nem módosíthatják a munkaszerződést egyszerűsített foglalkoztatás céljából vagy alkalmi munkára való áttérés érdekében. Az egyszerűsített foglalkoztatás nem hozható létre olyan munkáltatóval, aki közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vagy közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint meghatározott munkáltatóként feladatokat lát el. Az egyszerűsített foglalkoztatás nem lehetséges, ha a munkáltató 300 000 forintnál nagyobb adótartozást halmozott fel.

Bejelentési előírások

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létrejövő munkaviszony keletkezésekor a munkáltatónak be kell jelentenie az adatokat az Efo törvény 11. §-ában meghatározott módon. Azok a munkáltatók, akik nem kötelesek elektronikusan bevallást benyújtani, megállapodás alapján a törvény mellékletében található szerződés alapján is létesíthetnek egyszerűsített foglalkoztatást, azonban ebben az esetben is be kell tartani az Efo törvény 11. §-ban szereplő bejelentési kötelezettséget. A munkaszerződést a munkavégzés kezdete előtt írásban kell rögzíteni, és a munkáltató és munkavállaló egyéb azonosító adatainak kitöltése a munkavégzés napjának végéig kell eleget tenni. Az ilyen típusú munkaviszony esetén nem szükséges betartani a munkaidő-nyilvántartás szabályait, továbbá a kifizetett munkabér elszámolására írásbeli tájékoztatást sem kell adni a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

Az egyszerűsített foglalkoztatás adatait a munkavégzés megkezdése előtt kell bejelenteni. Ha a foglalkoztatás jellege változik, vagy a munkavégzés meghiúsul, a bejelentést a foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül lehet visszavonni vagy módosítani. Ha a bejelentés a foglalkoztatás napját követő napon kezdődött, vagy egy hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a munkáltatónak a bejelentés napján reggel 9 óráig van lehetősége a visszavonásra vagy módosításra. A bejelentés elektronikus úton, telefonon vagy mobilalkalmazás segítségével történhet, függetlenül attól, hogy a bejelentés eredetileg milyen módon történt. Ha a bejelentést nem vonják vissza vagy nem módosítják a fenti határidőig, a munkáltató köteles a közterheket megfizetni.


Ez is érdekelhet

További hírek

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, akkor az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetsz konzultációra

Jelentkezem konzultációra