PROAB News

július 17. -

EUR 390,90

USD 357,25

Egyéni vállalkozókat és őstermelőket érintő változások

2023. július 14-én hirdették ki a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvényt a 105-ös számú Magyar Közlönyben. A törvény változtat az szja-törvényen is, aminek hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókra és őstermelőkre is érvényes változásokat hoz.

Egyéni vállalkozókat érintő változások

Tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozóknál új szabály lép életbe 2024. január 1-jétől. Ennek értelmében a szünetelés megkezdésének napjától az addig végzett vállalkozói tevékenységből befolyt bevétel és a felmerült kiadások már a szünetelés megkezdését megelőző napokon szerzett vállalkozói bevételnek és költségnek minősülnek. Ez azt jelenti, hogy a szünetelés ideje alatt befolyt bevételt a jövedelem megállapításakor figyelembe kell venni, és az adót is a jövedelem bevallásával egyidejűleg kell megfizetni.

Az új szabály lényeges változást hoz, mivel az szja-törvény korábban alkalmazott szabályát, amely lehetővé tette a bevétel figyelembevételét a szünetelés időszakában az adóbevallásban. Ennek eredményeként az ilyen módon bevételt szerző egyéni vállalkozónak önellenőriznie kell a tárgyévi bevallását, ha a bevétel a bevallás benyújtása után érkezik.

Az átmeneti rendelkezés értelmében a 2024. január 1-jén folyamatban lévő szünetelés esetében továbbra is a 2023. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.

Átalányadózás esetén az adóalapot meghatározó szolgáltatások azonosítására 2023. július 15-től a TESZOR’08 struktúrát kell alkalmazni azoknál a tevékenységeknél, amelyekből származó vállalkozói bevételből 80%-os költséghányad vonható le.

Őstermelőket érintő változások

A mezőgazdasági üzemhez tartozó termelési tényezők hasznosítása és értékesítése a családi gazdaságokról szóló törvény fogalommeghatározásának változása miatt 2022. január 1-jétől nem része az őstermelői tevékenységnek. Ennek eredményeként az ilyen tevékenységből származó bevétel az szja-törvény ingatlan- és ingó vagyontárgyak átruházásából származó jövedelemre vonatkozó szabályai szerint került megállapításra.

Azonban 2023. július 15-től az őstermelőknek lehetőségük van az értékesített tárgyi eszköz beszerzési értékének elszámolására. Ez azt jelenti, hogy az őstermelő által beszerzett új tárgyi eszköz értékét elszámolhatják az értékesített eszköz bevételével szemben, feltéve, hogy a beruházás az adóbevallás benyújtását megelőzően, de legfeljebb a bevallás benyújtásáig megvalósul. Az értékesítés bevételével szemben költségként el nem számolt része értékcsökkenési leírásként az őstermelői bevétellel szemben elszámolható. Fontos, hogy ez a szabály csak az őstermelő által kizárólag az őstermelői tevékenységében hasznosított tárgyi eszközökre alkalmazható, amennyiben a jövedelem tételes költségelszámolás keretében történik.

Az őstermelőnek részletezett tárgyieszköz-nyilvántartást kell vezetnie, hogy nyomon követhető legyen, hogy az értékesített tárgyi eszköz bevételét mely tárgyi eszköz beruházási költsége csökkenti.

Az átmeneti rendelkezés értelmében a mezőgazdasági őstermelők 2022-ben megvalósuló, az őstermelői tevékenység keretében hasznosított kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök értékesítése esetén is alkalmazhatják az új szabályokat. Ennek következtében az adóbevallásukban megfizetett ingó értékesítésből származó jövedelemadót önellenőrzés után visszaigényelhetik az adóhatóságtól.

Családi gazdaságokat érintő változás

Az szja-törvény 6. számú melléklete 2023. július 15-től kiegészül a (7) bekezdéssel. Az új szabály értelmében, ha az őstermelő családi gazdasága év közben megszűnik, akkor az őstermelő családi gazdasága tagjainak jövedelmét úgy kell meghatározni, hogy az őstermelők családi gazdaságának az őstermelői nyilvántartásból való törléséig megszerzett bevételt és a közös tevékenységek esetén a költségeket meg kell osztani a 6-os számú melléklet 2. pontjában meghatározottak szerint a törlés időpontjáig közös tevékenységeket folytató tagok között.


Ez is érdekelhet

További hírek

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, akkor az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetsz konzultációra

Jelentkezem konzultációra