PROAB News

május 28. -

EUR 384,57

USD 353,79

Szociális hozzájárulás fizetése a kamatjövedelmek után

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a kamatjövedelmeket terhelő szociális hozzájárulási adóról tájékoztatót tett közzé a honlapján. 2023. július 1-jétől a kamatjövedelmekre 13%-os szociális hozzájárulási adót vetnek ki a 15%-os személyi jövedelemadó mellett a veszélyhelyzet ideje alatt.

NEM kell szochót fizetni:

 • A 2023. július 1. előtt lekötött betétek vagy vásárolt értékpapírok kamatai után
 • Ingatlanalapok befektetési jegyeiből származó kamatjövedelem után
 • A lakossági állampapír kamata, a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint nyújtott állami támogatás, és a támogatásra, valamint a lakástakarék-betétre fizetett (jóváírt) kamat, illetve a babakötvény után

A szociális hozzájárulás alapja megegyezik a kamatjövedelmet terhelő személyi jövedelem adó alapjával, ebből kifolyólag annak teljes összege után meg kell fizetni a szochót, mert az adófizetési felső határ nem vonatkozik a kamatjövedelmekre.

A szochofizetési kötelezettség kezdete a kamatjövedelem típusától függ így az alábbi kifizetéseket terheli a 13%-os szociális hozzájárulási adó:

 • a hitelintézeti betéteknél, takarékbetéteknél, fizetési számláknál a 2023. július 1-jét követő időszakra járó kamatot, lekötött betétnél a 2023. június 30. után lekötött betét kamatát;
 • a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott értékpapíroknál, kollektív befektetési értékpapíroknál a 2023. július 1-jétől megszerzett értékpapír kamatát, hozamát;
 • olyan kamatjövedelmeknél, amiből az adót nem lehet levonni (például nyereménybetétre kisorsolt tárgynyeremény), a magánszemélyt teljes egészében a 2023. július 1-jét követően megillető vagyoni értéket;
 • a biztosítási szerződések alapján teljesített egyes kifizetéseknél a 2023. július 1-jétől kötött biztosítási szerződés kamatnak minősülő biztosítói teljesítését;
 • a szövetkezeti tagnak nyújtott tagi kölcsönöknél a 2023. július 1-jétől nyújtott tagi kölcsön kamatát;
 • a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagjának a munkaviszonya megszűnése miatt járó kifizetéseknél a kamatjövedelemnek azt a részét, amely a tag által teljesített feltételes jogszerzési időtartamnak a 2023. július 1-jét követő időszakával arányos.

A magánszemélyek által fizetendő adókat a kifizető állapítja meg és vonja le,  és a juttatást követő hónap 12-éig fizeti meg, illetve vallja be a NAV felé.

Ha a kamatjövedelem nem kifizetőtől származik, pl. külföldről, vagy ha a kifizető nem tudja levonni, az adó összegét a kamatjövedelmet szerző magánszemély számítja ki és fizeti meg a kamatjövedelem után a  fizetendő és bevallott személyi jövedelemadóval egyidejűleg.

Amit még érdemes tudni:

 1. 2023. július 1. előtt lekötött betétekre, megvásárolt értékpapírokra és megkötött biztosítási szerződésekből származó kifizetések utáni kamatjövedelmekre NEM kell szociális hozzájárulást fizetni.
 2. 2023 július 1. napján és azt követően, ha a bankszámlán lévő lekötetlen összeg után a bank kamatot ír jóvá, akkor MEGKELL fizetni a szociális hozzájárulást.
 3. A nyereménybetétre kisorsolt tárgynyeremény (például személygépkocsi), értékpapír esetén a 2023. június 30. után megszerzett kamatjövedelmet akkor terheli szochó a vagyoni érték szokásos piaci értékének 1,18-szorosa után, ha a természetes személyt teljes egészében 2023. június 30-át követő időszak kamatjövedelmeként illeti meg a vagyoni érték. Tehát csak akkor kell szochót fizetni, ha a nyereményalap teljes egészében 2023. június 30-a utáni időszakra járó kamatokból képződik.
 4. A kamatjövedelemre NEM vonatkozik a szociális hozzájárulás felső korlátja.
 5. A tartós befektetési számlán keletkezett kamatjövedelmek után NEM kell szociális hozzájárulást fizetni.
 6. NEM kell a Tbj. szerint külföldinek minősülő személyeknek szociális hozzájárulást fizetni, mivel a fizetési kötelezettségre az egyéb tőkejövedelmekre vonatkozó szochoszabályokat kell alkalmazni, melyek esetében a Tbj. szerint külföldinek minősülő személyek mentesülnek a szochofizetés alól.

Ez is érdekelhet

További hírek

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, akkor az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetsz konzultációra

Jelentkezem konzultációra