PROAB News

április 18. -

EUR 393,76

USD 368,76

Változások a szociális hozzájárulási adóban

A 2023. évi LIX. törvény szociális hozzájárulási adóra vonatkozó változásait bemutató cikkünkben összefoglaljuk a hatályba lépésük időrendjét. Ezek a változások a szociális hozzájárulási adóban érintik többek között a megváltozott munkaképességű személyek kedvezményét, a szakirányú oktatás és duális képzés kedvezményét, a személyi jövedelemadóról szóló törvény egyéb jövedelem bevallását, és a munkaerőpiacra lépők kedvezményére vonatkozó előírásokat.

2023. augusztusában módosuló szabályok a szociális hozzájárulási adóban:

  • Megváltozott munkaképességű személyek utáni kedvezmény

2023. augusztus 1-jén lép hatályba a megváltozott munkaképességű személyek szociális hozzájárulási adókedvezményére vonatkozó módosítás. Ezentúl a megváltozott munkaképességű személyek között azokat is belefoglalják, akik fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülnek. A kedvezményt ezen ellátások igazolásával lehet igénybe venni.

  •  Szakirányú oktatás és a duális képzés kedvezménye

2023. augusztus 1-jétől a szakirányú oktatás és duális képzés kedvezményéhez kapcsolódóan egybefüggő hat hónapos időtartamot írnak elő. Az adott személynek ennek az időszaknak kell a munkaszerződésében szerepelnie ahhoz, hogy a kedvezményt érvényesíteni lehessen. Emellett arányosítást is alkalmaznak, figyelembe véve a képzésre szánt időt.

  • Új szabály a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéb jövedelem bevallására vonatkozóan

2023. augusztus 1-jétől változik az egyéb jövedelem bevallására vonatkozó szabály. Az adó tekintetében a természetes személyeknek nem kell bevallást benyújtaniuk, ha a kifizető az adót levonta és a jövedelmet nem kell az személyi jövedelemadó bevallásában szerepeltetni.

  • Munkaerőpiacra lépők kedvezménye

2023. augusztus 14-én lép hatályba a munkaerőpiacra lépők kedvezményének pontosítása. A kedvezményt csak azok vehetik igénybe, akik a munkavállalással kapcsolatos más munkaviszonyban állnak.

  • Külföldieket érintő változás

2023. augusztus 13-áig a külföldieket nem terheli adófizetési kötelezettség a béren kívüli juttatások, bizonyos meghatározott juttatások és kamatkedvezményből származó jövedelem kapcsán. Azonban, 2023. augusztus 14-től a kamatkedvezményből származó jövedelemre is vonatkozni fog az adófizetési kötelezettség.

2023. szeptemberében hatályba lépő módosítás és új szabály a szociális hozzájárulási adóban:

A hatályos szabály alapján, ha a természetes személy a Szocho tv. 1. § (5) bekezdés a)–d) pontjában foglaltak szerint adó fizetésére kötelezett, vagy a (3) bekezdés szerint visszaigénylési jogosultságát gyakorolja, az adóévről köteles személyijövedelemadó-bevallást benyújtani. Nem kell az adót a természetes személynek bevallania, ha a kifizető az adót levonta, és a természetes személy az Szja tv. alapján nem köteles bevallás benyújtására. 2023. szeptember 1-jétől az utolsó mondatban rögzített szabály jelentősen változik, ugyanis a módosítás azt rögzíti, hogy nem kell az adót a természetes személynek bevallania, ha a kifizető az adót levonta, és a természetes személy az Szja tv. alapján az adó alapjaként figyelembe vett jövedelmet nem köteles bevallani.

2023. szeptember 1-jén a Szocho tv. 29. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:

„Ha az adó tekintetében a természetes személy nem köteles bevallás benyújtására, és igazolja, hogy a Tbj. szerint külföldinek minősül vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendeletek hatálya alá tartozó másik tagállamban vagy az Európai Unió intézményeiben biztosított, akkor a kifizető által a levont adóról kiállított igazolás benyújtásával az állami adó- és vámhatóságnál adóvisszatérítési kérelmet terjeszthet elő. Az adókülönbözetet az állami adó- és vámhatóság a természetes személy által megjelölt fizetési számlára utalja át.”

Változások a szociális hozzájárulási adóban 2024. január 1-jétől:

2024. január 1-jétől a szüneteltetett vállalkozói tevékenység csak teljes hónapra értelmezhető. A szünetelő vállalkozóknak azokban a hónapokban, amelyekben csak részben szünetel a tevékenységük, nem jár kedvezmény, és a teljes hónapra vonatkozó szociális hozzájárulási adót meg kell fizetniük.

Ezek az időrendben hatályba lépő változások az ilyen jellegű adótörvényeket érintik és céljuk az adórendszer pontosítása és hatékonyságának növelése. Fontos, hogy az érintett felek időben tájékozódjanak és megfelelően alkalmazzák ezeket a változásokat.


Ez is érdekelhet

További hírek

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, akkor az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetsz konzultációra

Jelentkezem konzultációra