PROAB News

május 29. -

EUR 384,95

USD 355,22

Nappali tagozatos hallgatói jogviszony megszűnése és következményei

Nappali tagozatos hallgatói jogviszony megszűnése esetén fizetendőnk keletkezhet.

Biztosítási és járulékfizetési kötelezettség szempontjából a diák státusznak (közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében végzett tanulmányoknak) négy esetben van jelentősége:

  • mentesül az iskolaszövetkezettel létesített munkavégzésre irányuló jogviszonya tekintetében a biztosítási kötelezettség alól a szövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagja, 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is. Ezzel párhuzamosan a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény mentesíti a szövetkezetet a diákok utáni adófizetési kötelezettség alól.
  • az említett körbe tartozó nagykorú magyar állampolgárt megilleti az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
  • mentesül a minimális járulékfizetési kötelezettség alól az az egyéni vagy társas vállalkozó, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat
  • nem minősül főállásúnak az a kisadózó, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, vagy az előzőekben nem említett államokban folytat az előbbieknek megfelelő tanulmányokat. A 25. életévének betöltéséig ide tartozik a tanulmányait szüneteltető kisadózó is.

A hallgatói jogosultság fennáll,

a) március 31-ig, ha a hallgató jogviszonya a tanév I. félévben szűnik meg,

b) október 30-ig, ha hallgatói jogviszonya a II. félévben szűnik meg.

Amennyiben a hallgató a tanulmányai befejezését követően nem létesít biztosítási jogviszonyt, akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága a hallgatói jogviszony megszűnését követő 45 napig (május 15-ig, vagy december 15-ig) még fennáll. Az ezt követő naptól egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség keletkezik.

Az egészségügyi szolgáltatás a jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig illeti meg az érintetteket, ideértve a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartamát is.

Az egyéni és társas vállalkozó esetében a minimális adó- és járulékfizetési mentesség viszont csak a tanulmányok tényleges folytatása alatt áll fenn. Tehát, ha a tanulói vagy hallgatói jogviszony megszűnik, vagy a hallgató szünetelteti a tanulmányait, azonnal feléled a járulék fizetési kötelezettség.


Ez is érdekelhet

További hírek

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, akkor az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetsz konzultációra

Jelentkezem konzultációra