PROAB News

június 16. -

EUR 397,66

USD 371,92

A rendkívüli munkavégzés szabályai és díjazása

Milyen szabályok vonatkoznak a rendkívüli munkavégzés elrendelésére, és hogyan díjazható? Az alábbi cikkünk ennek részletezését tartalmazza.

A Rendkívüli Munkavégzés Kritériumai

A rendkívüli munkavégzés számos formáját tartalmazza a Munka Törvénykönyvének (Mt.) 2012. évi I. törvénye. Az első kategória az előre nem tervezett munkaidő, például ha a munkavállaló a megszokott munkaidő után is dolgozik. Ebben az esetben például, ha a munkaidő a megszokott 10:00-18:20-ig tartott, de a munkavállaló 20:00 óráig dolgozott, ez 1 óra 15 perc rendkívüli munkaidőt eredményez (25 perc munkaközi szünetet is figyelembe véve).

A munkaidőkereten felüli rendkívüli munkaidő akkor szükséges, ha a meghatározott munkaidőkeret lejárt, de a munkavállaló továbbra is túlórázik (például havi 168 óra helyett 180 órát dolgozott). Emellett a munkavégzés a heti munkaidőkeret alapján is rendkívüli lehet.

Az ügyelet teljes időtartama is rendkívüli munkaidőnek számít, függetlenül attól, hogy mennyi munkát végez az ügyelet alatt.

Rendkívüli Munkavégzés Elrendelése

A rendkívüli munkavégzést mindig a munkáltató rendeli el. Bár az elrendelés módja nincs kifejezetten előírva, szóban is történhet. Az írásbeli elrendelés azonban kötelező, ha a munkavállaló ezt kéri.

Rendkívüli munkaidőnek minősül, ha a munkavállaló, még ha nincs is kifejezett munkáltatói utasítás, olyan munkát végez, amelyet elvárnak vagy amit nem vitatnak a munkáltató részéről. Ugyanakkor a munkavállaló nem rendelkezhet rendkívüli munkavégzéssel, hacsak a munkáltató ezt nem rendelte el.

Évente 250-400 óra Rendkívüli Munkavégzés

Alapvetően egy évben legfeljebb 250 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. Ezt az összeget a felek kollektív szerződésben növelhetik 300 órára. Az írásbeli megállapodás alapján további 150 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el évente, így összesen legfeljebb 400 óra lehet. A munkavállaló a megállapodást az év végére mondhatja fel. Ezeket az összegeket arányosan alkalmazni kell, ha a munkaviszony az év közben kezdődött.

Korlátozás Nélküli Rendkívüli Munkavégzés

Rendkívüli munkavégzés nélkülözhetetlen bizonyos helyzetekben, például baleset, természeti katasztrófa, súlyos károsodás, az egészség vagy környezet veszélyeinek elhárítása céljából (Vis maior esetek).

Külön Szabályok Különböző Munkavállalói Csoportokra

A várandós munkavállalóktól a gyermek hároméves koráig, vagy egyedülálló szülőtől gyermek négyéves koráig nem rendelhető el rendkívüli munkavégzés. Az egyedülálló szülőknek a négyéves kor felett is hozzá kell járulniuk a rendkívüli munkavégzéshez, kivéve a Vis maior eseteket. Fiatal (18 év alatti) munkavállalóknak sem rendelhető el rendkívüli munkavégzés.

Rendkívüli Munkavégzés Díjazása

A rendkívüli munkavégzésért járó ellenérték a munkavállalót illeti a normál munkaidőn felül. Ezt az ellenértéket 50% pótlék formájában kell kifizetni a munkavállalónak. A munkavállaló és a munkáltató megállapodása alapján azonban a pótlék helyett szabadidőt is ki lehet adni, amely nem lehet kevesebb, mint a rendkívüli munkavégzés vagy a munka időtartama, és arányosan jár a normál bérrel. A szabadidőt legkésőbb a rendkívüli munkavégzést követő hónapban kell kiadni.


Ez is érdekelhet

További hírek

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, akkor az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetsz konzultációra

Jelentkezem konzultációra