PROAB News

július 17. -

EUR 390,90

USD 357,25

A munkavállalót megillető juttatások a munkaviszony megszűnésekor

Különböző juttatások illetik meg a munkavállalót attól függően, hogy a munkáltató milyen módon szünteti meg a munkaviszonyt. A munkaviszony megszűnhet felmondással, jogutód nélküli megszűnéssel, lejárt határozott idővel, illetve atipikus munkaviszonyok megszűnésével. Ezenkívül más a helyzet, ha a munkavállaló szünteti meg a munkaviszonyt. Gyakori kérdés lehet, hogy lemondhat-e a munkavállaló az időarányos szabadsága pénzbeli megváltásáról.

Felmondás és Azonnali Hatályú Felmondás:

Ha a munkáltató felmond, a munkavállaló csak akkor jogosult végkielégítésre, ha a felmondásra munkáltatói működési okok vagy a munkavállaló egészségi állapota miatt kerül sor. Azaz, ha a felmondás oka a munkavállaló magatartása vagy nem egészségi okkal összefüggő képessége, akkor nincs jogosultsága végkielégítésre.

A felmondási idő alapvetően 30 nap, de ez a munkáltatónál töltött idő arányában növekedhet. Azonban a munkaszerződés vagy a kollektív szerződés eltérő felmondási időt is meghatározhat. A munkáltató köteles legalább a felmondási idő felére felmenteni a munkavállalót a munkavégzés alól, és ez alatt a felmentés alatt a munkavállalót távolléti díj illeti meg, kivéve, ha munkabérre egyébként nem lenne jogosult (például betegség miatt).

Ha a munkavállaló mond fel, akkor nincs jogosultsága végkielégítésre, és a felmondási ideje 30 nap, hacsak a felek másként nem állapodtak meg. Ezt a 30 napos időszakot a munkavállaló munkában kell töltenie, hacsak a munkáltató nem mentesíti a munkavégzés alól.

Jogutód Nélküli Megszűnés:

Ha a munkáltató jogutód nélkül szűnik meg (pl. felszámolás vagy kényszertörlés miatt), a munkavállalót távolléti díj illeti meg a felmentés időtartama alatt. Ha a munkavállaló később keresőképtelenné válik, az a felmentési idő alatt számítandó, de a felmentési idő alatt kapott munkabért nem lehet visszakövetelni.

Közös Megállapodás:

Ha a felek közös megegyezés alapján szüntetik meg a munkaviszonyt, akkor szabadon megállapodhatnak a juttatásokról és a felmondási időről. Ha nem állapodnak meg a juttatásokban, akkor a munkavállaló nem jogosult végkielégítésre.

Szabadság Megváltása:

A munkavállaló nem mondhat le a szabadsága pénzbeli megváltásáról, kivéve, ha a munkavállalói szabadság megszűnése esetén történik, de ilyenkor is jogszabályi korlátok vannak.

Határozott idő lejárta, több munkáltató, munkakör-megosztás esetén ugyanazok a juttatások illetik meg a munkavállalót, mint a jogutód nélküli megszűnés esetén.


Ez is érdekelhet

További hírek

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, akkor az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetsz konzultációra

Jelentkezem konzultációra